english version  

Siłowniki hydrauliczne - regeneracja

Technika regeneracji siłowników jest określona stanem zużycia oraz wymagań stawianych przez klienta. Zasada standaryzacji wymiarów nominalnych uszczelnień jest obowiązująca. W związku z powyższym regeneracja siłowników hydraulicznych polega na:
- wymianie cylindra jeżeli uległ uszkodzeniu (zarysowania, odkształcenia)
- wymianie tłoczyska lub jego regeneracja poprzez nałożenie chromu technicznego.

Metoda ta jest stosowana w przypadkach szczególnych tj. gdy zachodzi potrzeba wykorzystania rdzenia tłoczyska ze względu na jego właściwości materiałowe (urządzenia dźwigowe-gwarancja użycia materiału na rdzeń zgodnie z założeniem konstruktora)
- wymianie pakietu uszczelnień
- wymianie łożysk