english version  

O firmie

Hydrem - siedziba firmy

HYDREM S.C. jest przedsiębiorstwem powstałym w roku 1988 i od początku swojej działalności specjalizującym się w regeneracji elementów hydrauliki siłowej.

Doświadczona kadra, uniwersalny park maszynowy, szerokie spektrum stosowanych technologii, system wspomagania komputerowego procesów technologicznych CAD, CAM, wdrożony system jakości ISO, usytuowały nas w grupie firm realizujących projekty o wysokiej skali złożoności pod względem technologii wykonania jak i wysokich oczekiwanych parametrach eksploatacyjnych. Świadczymy usługi dla przedsiębiorstw na terenie całego kraju.

Nasze cele i korzyści dla Klientów:
- obniżenie kosztów utrzymania maszyn i urządzeń technologicznych
- wydłużenie czasu ich eksploatacji
- pomoc techniczną w sytuacjach awaryjnych.

Powyższe cele realizujemy w oparciu o:
- posiadane wieloletnie doświadczenie kadry pracowniczej
- zastosowanie wysokiej jakości materiałów produkcyjnych
- przestrzeganie rygorów technologicznych
- odpowiedni system kontroli jakości
- niezawodny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Kierunki działań:
- doskonalenie technik regeneracji i produkcji w oparciu o nowe technologie inżynierii powierzchni
- modernizacja parku maszynowego w kierunku remontów części i urządzeń wielkogabarytowych.

Ideą firmy HYDREM jest stworzenie systemu współpracy, który zapewnia zleceniodawcy rozwiązywanie wszelkiego rodzaju problemów technicznych. System ten funkcjonuje dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii sprzężonych z odpowiednim zarządzaniem.

Hydrem - precyzja pomiarów


POLITYKA JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Ze względu na specyfikę działalności celem nadrzędnym firmy HYDREM jest dostarczanie swoim klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości zapewniając jednocześnie możliwie najmniejszy wpływ na środowisko.

Mając na uwadze stałą poprawę świadczonych usług i wzrost wiarygodności wśród klientów i społeczności lokalnej w firmie HYDREM opracowano i wdrożono system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego oparty o wymagania międzynarodowych norm ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004.

Wymagania stawiane nam przez powyższe normy realizujemy przez:
- postępowanie zgodne z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami prawnymi, które odnoszą się do naszego zakładu, oraz zidentyfikowanych aspektów środowiskowych
- spełnianie wymagań klienta i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego
- zapobieganie zanieczyszczeniom,
- zagospodarowanie wytworzonych odpadów tak, aby nie wiązało się to z uciążliwością dla społeczności lokalnej
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów technologicznych
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych
- właściwe postępowanie z materiałami niebezpiecznymi
- stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań naszych odbiorców
- ustanowienie, przegląd, realizacja i aktualizacja celów
- minimalizowanie oddziaływania na środowisko naturalne.

Polityka jakości i zarządzania środowiskowego jest znana i w pełni popierana przez pracowników zakładu HYDREM oraz podana do wiadomości firmom współpracującym.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe i środowiskowe, których realizację zapewnia kierownictwo spółki.


Hydrem - dofinansowanie UE


"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Z przyjemnością informujemy, iż HYDREM Spółka Cywilna Jacek Szafarczyk, Janusz Bik realizuje projekt "Podniesienie konkurencyjności HYDREM S. C. Jacek Szafarczyk, Janusz Bik poprzez zakup nowoczesnego centrum tokarsko-frezarskiego" oraz "Zakup aparatury badawczo rozwojowej na potrzeby firmy HYDREM S. C .Jacek Szafarczyk, Janusz Bik" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.